Hantera allt avfall själv

Beviljande av dispens för att själv hantera allt avfall kräver att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön samt att det finns särskilda skäl för dispens.

Dispenser från Ludvika kommuns avfallsföreskrifter kräver ansökan till myndighetsnämnden miljö och bygg. Ansökan om dispens ska vara skriftlig och gälla fastighetsinnehavare. Skicka in din ansökan senast sex veckor innan avsedd start.

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som avviker från beslutad dispens kan miljö- och byggnadsnämnden upphäva meddelat beslut. Dispens upphör vid ägarbyte.

Dispens från förbud att hantera allt avfall själv

Dispens från förbudet att själv hantera allt avfall kan efter ansökan medges om det finns särskilda skäl och fastighetsinnehavaren kan hantera avfallet på fastigheten på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Dispensen gäller upp till tre år.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: