Bassängbad

Du som ska öppna en nytt bassängbad måste anmäla det till myndighetsnämnden miljö och bygg.

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten öppnar.

Till anmälan ska du bifoga

  • Skalenlig planritning
  • Ventilationsintyg
  • Beskrivning av reningsmetod för badvatten
  • Skriftliga rutiner för egenkontrolll av verksamheten
  • Provresultat av badvattnet

För samtliga bassängbad gäller att verksamhetsutövaren ska utöva en noggrann egenkontroll där bland annat vattnets kvalitet undersöks med olika mätmetoder och provtas.

Myndighetsnämnden miljö och bygg utövar regelbunden tillsyn över bassängbaden.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: