Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning

Använd e-tjänsten för att registrera medelstora förbränningsanläggningar som din verksamhet planerar att ta i drift eller har tagit i drift.

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om den till tillsynsmyndigheten. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

Som medelstor förbränningsanläggning räknas en anläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du på sidan Medelstor förbränningsanläggning.

Registreras innan den tas i drift

En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018. För anläggningar som är äldre än så beror registreringsbestämmelserna på när de togs i drift och hur stor installerad effekt de har. På sidan Förbränningsanläggning hittar du mer information om vad som gäller.

BankID

Du måste ha BankID för att kunna använda e-tjänsten. Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar in med ditt personliga BankID.

Är länsstyrelsen din tillsynsmyndighet?

Om Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för anläggningen som förbränningsanläggningen ingår i, är Länsstyrelsen också tillsynsmyndighet för förbränningsanläggningen som sådan. Övriga förbränningsanläggningar är oftast kommunen tillsynsmyndighet för. Om du är osäker på vilken som är din verksamhets tillsynsmyndighet, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Registrera medelstor förbränningsanläggning hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Medelstora förbränningsanläggningar har en registreringsplikt, skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: