Föreningsbidrag – Grundbidrag lokalägande föreningar

Ansökan för grundbidrag avser lokalägande föreningar med säte i Ludvika kommun.

  • Föreningen /stiftelsen ska själv äga fastigheten.
  • Föreningen/stiftelsen ska ha demokratiska värderingar och arbeta utan vinstsyfte.
  • Den sökande föreningen/stiftelsen ska väsentligen vara fristående från stat, kommun, religiös och/eller politisk organisation.
  • Föreningar som erhåller verksamhetsbidrag från annan kommunal förvaltning där bidrag till lokal ingår är ej bidragsberättigade.

Skriv in uppgifterna direkt på sidan.

Alla fält märkta med en stjärna måste fyllas i (obligatoriskt) och rutan för att bekräfta att du läst informationen om GDPR måste kryssas i. Om knappen Skicka är grå saknas information i något av de obligatoriska fälten.

Kom ihåg att skicka med årsmöteprotokoll, verksamhetsberättelse (med balans-, vinst- och förlusträkning), revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetförslag för innevarande år.

Ansök senast 31 mars

Ansökan fylls i och skickas in tillsammans med bilagor senast den 31 mars. Ni får en mottagningsbekräftelse när ansökan inkommit och blivit registrerad hos kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen. För sent inkomna och ej fullständiga ansökningar behandlas ej.Viktig information om delade filer
Vi har ett tekniskt problem som innebär att den totala datamängden som skickas inte får vara större än 9,5 Mb. Om ni har stora filer, skicka dem då separat till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se och hänvisa till ansökan som ni har gjort här.
Har föreningen/stiftelsen erhållit driftbidrag från annan bidragsgivare än Ludvika kommun? * (obligatorisk)
Har föreningen/stiftelsen erhållit driftbidrag från annan bidragsgivare än Ludvika kommun?Hyrs lokalen ut? * (obligatorisk)
Hyrs lokalen ut?

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: