Nyhet

Ridklubbens hästar får sommarbete i Rävsnäs

Ptro! Även den här sommaren kommer hästar från Ludvika Ridklubb att beta i hagarna i Rävsnäs.

Enligt nyttjanderättsavtalet har ridklubben tillgång till hagarna 15 juni–30 september till och med 2028.

Betesmarken i Rävsnäs har en lång tradition och kvaliteter av nationellt biologiskt intresse. Genom att marken betas främjas bland annat ängssvampar och nattvioler.

Knutsbo

Till beteshagarna på Knutsbo söker vi fortfarande djur. Vid intresse, hör av dig till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se.

Markupplåtelsen för Rävsnäs och Knutsbo är kostnadsfri.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 12 mar 2024

Uppdaterad: 12 mar 2024