Nyhet

Marknadsföring av evenemang

Du vet väl om att ni helt kostnadsfritt kan marknadsföra era evenemang?

Visit Dalarna

På Visit Dalarnas hemsida kan du anmäla evenemang. Länken finns längst ner på hemsidan visitdalarna.se.

Anmäl ert evenemang i Dalarna

Evenemang som finns med i Visit Dalarnas kalendarium visas även på kommunens hemsida.

Digitala informationsskyltar

Vid flera av infarterna till Ludvika kommun finns det digitala informationsskyltar. Infartstavlorna är försedda med textinformation som byts ut regelbundet.

Alla evenemang som visas på infartstavlorna hämtas från Visit Dalarnas kalendarium. Härifrån görs ett urval av de evenemang som ska visas.

Infartstavlornas digitala skylt ska användas för att:

  • Marknadsföra evenemang i kommunen av stort allmänt intresse och som kan leda till flera besök.
  • Marknadsföra Ludvika kommun övergripande som bostadsort, handelsplats med mera.
  • Informera om allvarliga samhällsstörningar.

Ljustavlan på Folkets hus

Ljustavlan på Folkets hus ska informera om arrangemang inom bland annat sport och kultur. Ljustavlan administreras av kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Föreningar som vill upplysa om arrangemang kan mejla information till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se, senast en vecka före önskad publicering. Budskapet börjar oftast visas två till tre dagar innan arrangemanget.

Följande information ska alltid ingå i underlaget:

  • Vad
  • När
  • Var

Följande prioritetsordning är bestämd för budskapen:

  1. Kommunens egna arrangemang.
  2. Föreningars arrangemang i kommunens lokaler och arenor. Föreningars arrangemang i andra lokaler och arenor.
  3. Företags arrangemang i kultur och fritids lokaler och arenor.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen förbehåller sig rätten att välja vilka arrangemang som visas på skylten vid Folkets hus. Antalet meddelanden som visas under samma period varierar mellan 5 och 10 stycken.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 11 apr 2024

Uppdaterad: 11 apr 2024