Slam, uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning av slam kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år.

Anmälan om uppehåll i hämtning av slam görs till myndighetsnämnden miljö och bygg.

  • Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.
  • Uppehåll gäller i max fyra år.
  • Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds.

Avgift

En avgift för anmälan faktureras enligt taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: