Strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. Om det finns sär­skilda skäl kan du få dispens från strand­skyddet.

I princip alla åtgärder som kan påverka människors upplevelse av att vistas inom strandskyddat område är vfärbjudna. Likaså åtgärder som påverkar miljön fär växter och djur. Det kan vara byggnationer, schaktningsarbeten och bryggor. Även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, attefallshus och bryggor, kan kräva strandskyddsdispens.

Tag gärna kontakt med kommunen innan du genomfär åtgärder och söker strandskyddsdispens.

Om du planerar att utföra åtgärder i vattnet kan du också behöva tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta i så fall länsstyrelsen.

Till din ansökan ska du bifoga en karta där platsen är markerad och ritningar som behövs för att visa vad åtgärden gäller.

I Ludvika kommun gäller vid sjöar och vattendrag generellt strandskydd på 100 meter. Vid vissa områden gäller utökat strandskydd till 300 meter.

De allra minsta vatten­dragen som inte finns med på kartan är undan­tagna från strand­skyddet.

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: