Strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. Om det finns sär­skilda skäl kan du få dispens från strand­skyddet.

I princip alla åtgärder som kan påverka människors upplevelse av att vistas inom strandskyddat område är förbjudna. Likaså åtgärder som påverkar miljön för växter och djur. Det kan vara byggnationer, schaktningsarbeten och bryggor. Även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, attefallshus och bryggor, kan kräva strandskyddsdispens.

Tag gärna kontakt med strandskyddshandläggare innan du genomför åtgärder och söker strandskyddsdispens.

Om du planerar att utföra åtgärder i vattnet kan du också behöva tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta i så fall Länsstyrelsen.

Till din ansökan ska du bifoga en karta/situationsplan där åtgärden eller byggnaden är redovisad på kartan och måttsatt mot strandlinje/vattendrag. Bifoga även en måttsatt planritning och ett foto på platsen.

I Ludvika kommun gäller vid sjöar och vattendrag generellt strandskydd på 100 meter. Vid vissa områden gäller utökat strandskydd till 300 meter.

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Gör din ansökan

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan.

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om strand­skydds­dispens. Det gör det enklare både för dig och för oss. Längre ner på sidan finns grund­läggande in­formation om strand­skydd. Vill du veta mer kan du ta kontakt med en strandskyddshandläggare. Gör gärna det innan du skickar in din an­sökan.

Så här gör du din ansökan

Via vår e-tjänst ansöker du om strandskyddsdispens.

Så här går det till:

 1. Ta fram de handlingar som behövs för din ansökan

  Du behöver bifoga en karta/situationsplan, planritning och ett foto på platsen. Dessa handlingar ska vara separerade och sparade/inskannade som pdf-fil(er) och ska bifogas din ansökan i e-tjänsten. Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, tydliga och lättlästa.

  För att handläggningen av din ansökan om strandskyddsdispens ska gå smidigt är det viktigt att de handlingar du skickar in innehåller rätt information från början.

  Du kan även komplettera en redan inskickad ansökan via denna e-tjänst.

 2. Logga in på e-tjänsten med mobilt BankID

  Du behöver ha tillgång till ett mobilt BankID för att kunna logga in på e-tjänsten. Det kan du ansöka om hos din bank och sedan installera på din mobiltelefon.

 3. Följ anvisningarna

  Besvara de frågor som är aktuella för just din ansökan och bifoga dina handlingar som pdf-fil(er). E-tjänsten guidar dig tills att det är klart att skicka in ansökan. Är det första gången du gör en ansökan vill vi ha din e-postadress och ditt mobilnummer så att vi kan kontakta dig kring ditt ärende.

 4. Kontrollera din ansökan

  Kontrollera din ansökan innan du skickar in den.

 5. Skicka in din ansökan

  När du skickat in din ansökan får du ett ärendenummer och en bekräftelse per e-post till den e-postadress du angett.

 6. Handläggare granskar och kontrollerar

  En handläggare kommer att ta hand om din ansökan och granska om den följer de bestämmelser och krav som finns enligt miljöbalken. Om din ansökan behöver kompletteras kontaktar handläggaren dig. Myndighetsnämnden miljö och bygg ska sedan besluta om din ansökan.

 7. Komplettera när du vill

  Glömde du något när du ansökte? Du kan enkelt komplettera din ansökan genom att logga in på e-tjänsten eller genom att skicka e-post till miljo.bygg@ludvika.se.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta en strandskyddshandläggare på telefon 0240-866 70 (telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 13.00 – 14.30) eller via e-post miljo.bygg@ludvika.se.

Tillgänglighetsdeklaration för tjänsten finns på sidan Tillgänglighetsdeklaration för Bygglov och anmälningsärenden Länk till annan webbplats..

Om du inte använder e-tjänsten för ansökan om strandskyddsdispens kan du använda blanketten nedan. Ansökan om strandskyddsdispens görs separat från en bygglovsansökan.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: