Bekämpningsmedel, yrkesmässig spridning

Här kan du hämta blanketten för ansökan eller anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.

Till din anmälan eller ansökan ska du bifoga:

  • Kopia på markkarta eller om sådan saknas fastighetskarta med inritade skyddsavstånd.
  • Kopia på protokoll från funktionstest av sprutan.
  • Varuinformationsblad, ämnesblad med mera om bekämpningsmedel som avses att användas.
  • Karat med markerade områden som avses att besprutas.

Observera att kopia på sprutjournal ska skickas in efter besprutningen.

Avgift för prövning av anmälan tas ut enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: