Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

För närvarande har vi vissa störningar i e-tjänsterna inom miljö, hälsa och livsmedel. Vi jobbar på att åtgärda dessa.

I den här e-tjänsten lämnar du uppgifter om din befintliga livsmedelsverksamhet.

Vi behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell som börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Insamling av nya uppgifter om din livsmedelsverksamhet

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Detta innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Varför införs nya regler?

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Hur går det till?

Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda den här e-tjänsten för omklassning som tagits fram tillsammans med Livsmedelsverket. Vi uppskattar att det tar cirka 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten.

Förberedelser innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten

Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.

Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
  • Verksamhetens omfattning som avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.

Om e-tjänsten

Det blir enklare för dig som företagare att lämna uppgifter. Via e-tjänsten kan du lämna uppgifterna digitalt via din dator, sufplatta eller mobiltelefon.

Kontrollen blir mer transparent. När du som företagare har lämnat uppgifter i e-tjänsten får du en preliminär bedömning om antalet kontrolltillfällen för de närmaste fem åren.

Vad kan du göra i e-tjänsten?

Du kan lämna uppgifter för att få din verksamhet omklassad till de nya reglerna.

Om du vill anmäla registrering av nytt företag eller meddela ändringar i verksamheten kan du använda vår e-tjänst för att registrera eller anmäla ändring av livsmedelsverksamhet. Exempel på ändringar är ägarbyten, ökad produktion eller produktion av nya typer av produkter.

BankIdD

Som företrädare för företaget använder du ditt eget BankID för att logga in i e-tjänsten.

Du loggar in i e-tjänsten med BankID som är en elektronisk legitimation för att identifiera dig på Internet. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID genom sin internetbank.

Läs mer om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning på Livsmedelsverkets webbplats:

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: