Avloppsanläggning

Om du ska anlägga en ny avloppsanläggning eller göra ändringar på en befintlig anläggning måste du först lämna in en ansökan eller anmälan och vänta på ett beslut innan du påbörjar några arbeten.

Ska du anlägga enskild avloppsanläggning för Bad- Disk- och Tvättvatten (BDT) krävs anmälan till myndighetsnämnden miljö och bygg.

Tänker du installera WC behöver du tillstånd från myndighetsnämnden miljö och bygg.

Kontakta oss

Kommunstyrelsens förvaltning Miljö och bygg

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: