Föreningsbidrag – Bidragsanställning, ansökan om lönebidrag för ny anställd

Lönebidrag - ansökan om kommunalt bidrag för ny bidragsanställning.

Lönebidrag i föreningar

På sidan Lönebidrag i föreningar finns mer information om Ludvika kommuns regler för lönebidragshantering i föreningar.

Lönebidrag, utvecklingsbidrag och trygghetsanställningar inom föreningar i Ludvika kommun.

  • Bifoga Arbetsförmedlingens "beslutsmeddelande" för varje person.
  • Ansökan skickas till Ludvika kommun, Kommunstyrelsens förvaltning:

Ludvika kommun

771 82 Ludvika


Rekvisition för bidragsanställd, se Föreningsbidrag – Bidragsanställd, Rekvisition för

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: