Lotteritillstånd – Registreringslotteri

Ludvika kommun ansvarar Ludvika endast för så kallade registreringslotterier.

Vem kan ha ett registreringslotteri?

En ideell förening eller ett registrerat trossamfund som främst ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan ha ett registreringslotteri. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrera lotteri

För att få arrangera ett registreringslotteri ska du registrera det hos kommunen. Registreringen gäller i högst 5 år och ger dig tillstånd att arrangera lotterier för högst 33 1/3 prisbasbelopp.

Skicka in ansökningsblanketten till:

Ludvika kommun
Kultur- och samhällsutvecklingförvaltningen
771 82 Ludvika

Tillståndet för registreringslotteri kostar i dagsläget 300 kronor och varar i högst 5 år.

Dessa handlingar ska skickas in tillsammans med registreringsblanketten:

 •  Föreningens stadgar och förteckning över styrelsen
 • Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
 • Protokoll med namn på lotteriansvarig i föreningen och att föreningen har beslutat om att starta lotteri
 • Organisationsnummer

Länk till Registreringsblanketten för lotteri Pdf, 223.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lotterier som inte behöver registreras

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Om lotteriet sker under privata former med låga belopp eller om deltagande inte kräver betalning av en insats behövs ingen licens eller registrering.

Ideella föreningar:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp.
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2022, 12,07 kronor)
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2022, 8050 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
 1. En offentlig nöjestillställning.
 2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, Kultur- och fritidsverksamhet

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: