Visselblåsarfunktion

Ludvika kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla oegentligheter som misstänks förekomma inom kommunens verksamheter.

Innehåll på denna sida:

Det är viktigt att allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter kommer till känna och kan åtgärdas så fort som möjligt. Därför har Ludvika kommun en visselblåsartjänst där du kan göra en anonym anmälan om till exempel jäv, mutor eller bedrägerier.

Även WBAB, Ludvika kommunfastigheter, Ludvikahem och VB Kraft är kopplade till tjänsten. Du kan därmed anmäla via samma länk (se nedan).

För att du ska känna dig trygg i att lämna din rapport anonymt och vara säker på att informationen hanteras korrekt, använder vi oss av Lantero, som är en extern mottagare.

Så här gör du en anmälan

Du kan lämna en digital rapport via Lanteros rapporteringstjänst, som du når antingen genom att gå till https://lantero.report/ludvikakommun Länk till annan webbplats. eller scanna in QR-koden på den här sidan.

Du kan också ringa in din anmälan på telefonnummer 020-899 433.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Om du är anställd i kommunen, använd en dator utanför Ludvika kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken https://lantero.report/ludvikakommun Länk till annan webbplats. i din webbläsaren.
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot kommunens wifi.
QR kod - scanna eller klicka på bilden för att komma till tjänsten Visselblåsare hos Lantero.

Vanliga frågor och svar

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är till för såväl allmänheten som Ludvika kommuns anställda, men det finns ingen möjlighet att verifiera vem en uppgiftslämnare är, så alla ärenden kommer att beaktas.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att kommunen ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement, för de fall när man som invånare inte känner sig trygg med att öppet tala med ansvarig person inom kommunen.

Hur kan jag vara anonym?

Rapporteringstjänsten är helt fristående från kommunen för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för kommunen.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

Hur hanteras anmälningarna?

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en speciellt utsedd förtroendegrupp hos kommunen, alternativt av extern och oberoende juridisk kompetens om det finns särskild risk för jäv.

Förtroendepersonerna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare. Det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

Vem ser information som lämnas?

Speciellt utvalda förtroendepersoner har ansvar för att handlägga ärenden som kommer in. Endast dessa personer kan se informationen.

Hur lång tid tar en utredning?

Den initiala utredningen tar normalt omkring två veckor, vilket kan skifta något.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Andra sätt att rapportera det som inte fungerar

Som anställd kan du alltid prata med din chef eller dennes chef om det är något i verksamheten som inte fungerar eller om det gäller en arbetsmiljörelaterad fråga. Vill du kan du även kontakta ditt fackförbund eller i arbetsmiljörelaterade frågor skyddsombudet på arbetsplatsen.

Är du medborgare eller brukare och har synpunkter på kommunens verksamhet kan du kontakta berörd verksamhet direkt eller lämna synpunkter via formulär på webbplatsen. Vi tar gärna emot synpunkter på verksamheten för att kunna utveckla den på bästa möjliga sätt.

Handlar det om en felanmälan, till exempel lampor som inte lyser eller klotter, ska du använda kommunens felanmälningsapp eller e-tjänsten för felanmälan.

Övriga skydd som gäller för dig som anställd

Som anställd omfattas du av meddelarfrihet. Det betyder att du får lämna uppgifter till massmedier, i syfte att de ska publiceras. Det finns alltså inte något krav att uppgiften ska publiceras. Du får bryta tystnadsplikten, dock inte handlingssekretessen. Vissa uppgifter är dock undantagna meddelarfriheten. Vilka det är framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att försöka efterforska källor.

För att möjliggöra meddelarskyddet har du som anställd ett anskaffarskydd. Det står dig fritt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att meddela eller offentliggöra dem, med de begränsningar som finns inom meddelarfriheten.

Slutligen råder repressalieförbud. Det innebär ett förbud för arbetsgivare att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: