Nyhet

Planprogram för närmare 1 000 bostäder

På kartan syns olika stadier av den planering som pågår i det som tidigare var ett riksvägsreservat.

De gulgröna områdena visar var nya detaljplaner ska tas fram inom en snar framtid.

De orangefärgade områdena omfattas i ett nytt planprogram. Ett sådant ska ange visioner för området och vilka förutsättningar som finns. När politikerna fattar beslut om det, visar de hur marken där ska användas.

Förstudie

Planprogrammet kan ses som en förstudie där nödvändiga utredningar genomförs. Där ingår medborgardialog, där allmänheten får tycka till. Planprogrammet ska ge ett helhetsgrepp och ersätter inte detaljplaner. Däremot förklarar man sina avsikter inför att detaljplaner ska tas fram.

De streckade områdena i kartans nordöstra hörn ligger betydligt längre fram i tiden och tillhör idéstadiet. De skulle kunna inkluderas i nästa översiktsplan. Det är en viljeinriktning som visar mer övergripande hur man vill använda mark och vatten.

Stort behov

Sammanfattningsvis medför guldläget i kommunen att det behövs många nya bostäder. I det gulgröna området kan omkring 250–300 bostäder så småningom byggas och i det orangefärgade området 600 bostäder.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 30 apr 2024

Uppdaterad: 30 apr 2024