Föreningsbidrag – Projektbidrag för kulturföreningar

Projektbidrag för kulturföreningar syftar till stötta de föreningar som har egna fastigheter med kulturvärden eller ansvarar för skötsel.

Exempel på de föreningar som kan söka är hembygdsföreningar eller föreningar som sköter besöksmål som ingår i Ekomuseum Bergslagen.

För att få söka ska föreningen vara registrerad i Föreningsregistret och uppfylla kraven för en kulturförening.

Ansökan om bidrag kan göras när som helst under året. Ansökan ska vara inlämnad minst en månad före genomförandet.

Redovisning

Redovisning ska ske senast två månader efter projektet avslutats till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Om aktiviteten inte genomförs ska bidraget återbetalas.

Ansökan görs i FRI

Pratbubbla med kommunens logotyp och texten Med stöd från Ludvika kommun.

Marknadsföring

Föreningen ansvarar själv för marknadsföring. Marknadsföringen kan ske genom:

  • Sociala medier.
  • Föreningens hemsida.
  • Annonser.
  • Arrangemang ska alltid marknadsföras på Visit Dalarna.
  • Vid större arrangemang även annonseringen i lokala tidningar. I marknadsföringen av arrangemang som fått bidrag av Ludvika kommun ska kommunens logotyp "Med stöd från Ludvika kommun" vara med i all annonsering.

Kontakta oss

Ludvika kommun

info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: